Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej PTPA – współorganizatorem międzynarodowej konferencji ICTM 2016

W dniach 7-8 listopada 2016 odbyła się we Wrocławiu współorganizowana przez PTPA  IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM/ Technologie Informatyczne i Komunikacyjne w Zarządzaniu a Konkurencyjność i Wzrost Gospodarczy w Rozwijających się Gospodarkach ICTM, na temat: Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies/ Ekonomiczne, społeczne i kulturowe wyzwania w rozwoju kapitału ludzkiego w kontekście nowych technologii(ictm016.edukacja.wroc.pl).

Konferencja wpisała się także jako wydarzenie naukowe we Wrocławiu – Stolicy Europejskiej Kultury 2016. Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski, Polska, Polish Chapter of Association for Information Systems (PLAIS), Linköping University, Sweden, The College of Management „Edukacja”, Polska, Uniwersytet Zielonogórski, Polska, Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, Polska,  oraz Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, Germany przy współpracy i pod patronatem AIS (Association of Information Systems, USA) oraz Special Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev, USA).

Podczas konferencji zostało zaprezentowanych 50 referatów naukowych 83 autorów, w tym 40 gości zagranicznych reprezentujących 32 jednostki naukowe, m. in. uniwersytety ze Szwecji, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Czech, Finlandii, Indii, USA, Iraku, Iranu i Egiptu. Wszystkie dopuszczone do konferencji prace były wcześniej ocenione przez międzynarodowy zespół recenzentów.

Konferencja stała się miejscem spotkania badaczy i praktyków, którzy wymienili się doświadczeniami, innowacyjnymi pomysłami oraz ideami dotyczącymi zagadnień w zakresie ekonomicznych, psycho-społecznych, edukacyjnych  i kulturowych wyzwań w rozwoju kapitału ludzkiego w kontekście nowych technologii (ICT) w krajach systemowej transformacji.

Honorowymi gośćmi konferencji i prelegentami byli: Prof. Helena Lindskog i Dr inż.. Dag Lindskog z Linkoping University ze Szwecji, Prof. dr Ralph Sonntag – prorektor University of Applied Sciences in Dresden z Niemiec, Prof. dr hab. Piotr Soja członek – założyciel Polish Chapter of Association for Information Systems reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Prof. dr Juho Mäkiö, Hochschule Emden/Leer, AIS, Niemcy.

Podczas powitania współprzewodniczący konferencji dr Jolanta Kowal (Prezes PTPA oraz President of PLAIS, Uniwersytet Wrocławski, Polska), prof. Helena Lindskog (Linköping University, Szwecja) i prof. dr hab. Piotr Soja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska) wyrazili szczególnie serdeczne podziękowania za wsparcie merytoryczne dla Prof. Stanisława Wryczy – Prezydenta i Założyciela PLAIS, reprezentujacego również Uniwersytet Gdański, dla Prof. Narcyza Roztockiego (State University of New York at New Paltz, USA) oraz prof. Rolanda Weistroffera (Virginia Commonwealth University (USA) reprezentujących także Association For Information Systems pecial Interest Group on ICT and Global Development (SIG GlobDev, USA,) Conference Proceedings ICTM 2016 zostały przedłożone do publikacji na amerykańskim serwerze Association For Information Systems – Special Interest Group on ICT and Global Development Social Science Research Network i przedłożone do Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index. Materiały z konferencji dostępne są na stronie internetowej. Efektem naukowym konferencji będą również artykuły zamieszczone w punktowanych czasopismach naukowych.

Duże zainteresowanie wśród polskich i zagranicznych uczestników konferencji wzbudziły bardzo ciekawe wykłady naszych członkiń – Aleksandry Szczepaniak  oraz Krystyny Węgłowskiej –Rzepy, jak również prezentacje członków PTPA i cały panel dyskusyjny organizowany przez PTPA na temat:

Analytical Psychology and Psychotherapy in Era of New Technology.

  

Współprzewodniczącymi panelu były: Krystyna Wegłowska-Rzepa, University of Wrocław, PTPA, Poland, Aleksandra Szczepaniak, PTPA, Joanna Kasha, Jagiellonian University, PTPA, Mateusz Kolaszkiewicz, PTPA.

Prezentacje dotyczące wspomnianej tematyki obejmowały:

  • (Keynote spekaer) Aleksandra Szczepaniak, Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej PTPA;The Symbols of Modernity – The Analysis of Dreams
  • (Keynote spekaer) Krystyna Wegłowska-Rzepa, University of Wrocław, PTPA, Poland;Virtual reality in psychological treatment and psychotherapy
  • Bianka Lewandowska, University of Wrocław, Poland, PTPA;The film story about the human community as a picture of the integration process of polymorphic psyche. Implications for psychotherapy
  • Magdalena Kapała, Jolanta Kowal (PTPA), Maria Stras-Romanowska, University of Wrocław, Poland;Gender and Spirituality at the IT Users Workplace. Exploratory Study
  • Jolanta Kowal, University of Wrocław, PTPA, Poland;How Information on Archetypal Symbolism in Internet Can Affect The Modern Man Travel as a Kind of The Self-Therapy?
  • Mirosław Giza, Polish Association for Analytical Psychology PTPA, Poland; Is Telephone a Tool of Communication or Unconscious?
  • Joanna Kasha, Jagiellonian University, PTPA, Poland;Post-Modern Identity : „In Between” Real And Virtual – In Perspective of Jungian Analytical Psychology.

Pełne referaty, jak i abstrakty wystąpień można zobaczyć na stronie: http://ictm2016.edukacja.wroc.pl/index.php?id=18&lang=en,

Pełne referaty naszych członków trafiły do światowej biblioteki cyfrowej Social Research Network (ssrn.com).

Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują uczestnikom, a szczególnie członkom PTPA za udział w konferencji, ciekawe prezentacje i wymianę doświadczeń naukowych i badawczych.

Prezes PTPA, współprzewodniczące konferencji ICTM 2016

Dr Jolanta Kowal

certyfikowany analityk jungowski, Individual Member of IAAP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *