Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Główną ideą psychoterapii jungowskiej jest zrozumienie na ile to co czujemy, myślimy o sobie i innych ludziach jest odbiciem sił i procesów, których nie w pełni jesteśmy świadomi.  Może być to częścią natury ludzkiej, którą Jung nazwał zbiorową nieświadomością lub częścią indywidualnej nieświadomości.

Celem psychoterapii jest wniesienie do świadomości człowieka jego wewnętrznego świata . Sesje psychoterapeutyczne to czas i przestrzeń na przyglądanie się wzorcom i trudnościom doświadczanym w życiu, czas na eksplorowanie  uczuć dotyczących różnych aspektów życia i relacji. Rozmowa o wcześniejszych doświadczeniach  może być kluczowa i może prowadzić do pełniejszego zrozumienia obecnej sytuacji. Analizowanie zewnętrznych kwestii i wydarzeń, a także fantazji i snów może pomóc wyjawić nieświadome postawy, dzięki czemu możliwa jest praca nad zwiększeniem samoświadomości  pacjenta. Zmiana warunków zewnętrznych życia może być niemożliwa w danej chwili, ale można  zmienić wewnętrzne wzorce, postawy i sposób reagowania, a dzięki temu zaczyna się zmieniać obraz sytuacji.  Dzięki rozwiązaniu wewnętrznych konfliktów i osiągnięciu wolości od przeszłości uzyskuje się możliwość pełniejszego życia w teraźniejszości. Proces ten może uwalniać energię życiową lub pomóc znaleźć nowe podejście do życia, kiedy nie mamy wpływu na wydarzenia, jak na przykład w sytuacji utraty.

Sesje psychoterapeutyczne trwają po 50 minut i z reguły odbywają się  jeden raz lub dwa ciągu tygodnia. Jest to  ustalane w trakcie pierwszego spotkania konsultacyjnego.