Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Władze czteroletniej kadencji, która rozpoczęła się 25 stycznia 2020 roku.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej

dr Marta Kotarba – Prezeska
Katarzyna Wilczek – Sekretarzyni, Skarbniczka
Kamila Belina – Członkini Zarządu

Komisja Etyki

dr hab. Jolanta Kowal – Przewodnicząca Komisji 
Małgorzata Edyta Procner-Przeszowska
Mirosław Giza

Komisja Rewizyjna

Mirosław Giza – Przewodniczący Komisji
Maria Łokaj
Anna Maciejczuk