Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Władze kadencji wybranej w dn. 16. lipca 2023.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej

Jolanta Kowal – Prezes Zarządu
Marcin Bartnicki – Wiceprezes Zarządu
Agata Roman – Sekretarz Zarządu
Tomasz Kaputa – Skarbnik
Bartosz Samitowski – Członek Zarządu

Komisja Etyki

dr hab. Jolanta Kowal – Przewodnicząca Komisji 
Małgorzata Edyta Procner-Przeszowska
Mirosław Giza

Komisja Rewizyjna

Mirosław Giza – Przewodniczący Komisji
Łukasz Mańkowski
Katarzyna Piszek