Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Kadencja trwa od 2 lutego 2014 do 1 lutego 2018 roku:

Zarząd:
Jolanta Kowal –  Prezes Zarządu
Bartosz Samitowski – Prezes Elekt (Wiceprezes Zarządu)
Małgorzata Edyta Procner – II Wiceprezes Zarządu
Jakub Parzychowski – Sekretarz Zarządu
Patryk Kowalik – Skarbnik
Mateusz Kolaszkiewicz – Członek Zarządu

Sąd Koleżeński:

Elżbieta Moryto – Przewodniczący (p/o) tel. 508 348 968
Karol Domański – Sekretarz (p/o)
Adam Kościuk – Członek Komisji (p/o)

Komisja Rewizyjna:

Mirosław Giza – Przewodniczący Komisji
Ewa Kudasiewicz-Winkler – Członek Komisji
Bianka Lewandowska – Członek Komisji