Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Zarząd:
Witold Prymakowski – Prezes Zarządu
Małgorzata Nader – Sekretarz
Jolanta Kowal – Skarbnik
Małgorzata Edyta Procner-Przeszowska – Wiceprezes Zarządu

Komisja Etyki:

Elżbieta Moryto

Komisja Rewizyjna:

Mirosław Giza
Łukasz Mańkowski
Kamila Rainko