Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Zarząd:
Joanna Kasza -Prezes Elekt (I Wiceprezes Zarządu)
Karolina Kędra – Sekretarz
Jolanta Kowal –  II Wiceprezes Zarządu
Łukasz Mańkowski – Skarbnik
Jonathan Brittman – Członek Zarządu
Małgorzata Edyta Procner-Przeszowska – Członek Zarządu

Komisja Etyki:

Elżbieta Moryto – Przewodnicząca Komisji  (tel. 508 348 968)
Karol Domański – Sekretarz Komisji
Mateusz Kolaszkiewicz – Członek Komisji

kontakt: komisja.etyki@ptpajung.pl

Komisja Rewizyjna:

Dominik Gebler – Przewodniczący Komisji
Nadia Niedbalska
Kamila Rainko