Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGII ANALITYCZNEJ
www.ptpajung.pl

we współpracy z

Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza

ogłasza nabór do kolejnej edycji

Kursu psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej 2017-2021

Szkolenie zaczyna się w październiku 2017 r.,  trwa cztery lata i przeznaczone jest dla

 • Osób chcących zdobyć zawód i kompetencje psychoterapeuty
 • Psychoterapeutów, chcących rozwinąć swoje kompetencje w podejściu jungowskim
 • Osób, które w przyszłości chciałyby uzyskać dyplom analityka jungowskiego

Program kursu został przygotowany w bliskiej współpracy z International Association for Analytical Psychology (IAAP). Nasz kurs to:

  • Jedyne w Polsce pełne i samodzielne szkolenie psychoterapii w ujęciu psychologii analitycznej C. G. Junga, spełniające wymogi przyjętych w Polsce standardów kształcenia. Program szkolenia podlega akredytacji Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, zgodnej z wymogami NFZ. Program spełnia również wymogi Polskiej Rady Psychoterapii i Polskiej Federacji Psychoterapii.
  • Możliwość kontynuacji edukacji w celu uzyskania dyplomu analityka jungowskiego
  • Część teoretyczna – cztery lata seminariów weekendowych (10 w roku). Dodatkowo: uzupełniający moduł medyczny dla osób nie będących lekarzami oraz psychologiczny dla osób o innym wykształceniu, niż psychologiczne.
  • Część praktyczna – analiza szkoleniowa, superwizja indywidualna i grupowa, pomoc w dostępie do stażu klinicznego
  • Baza kliniczna w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
  • Udział zagranicznej kadry szkoleniowej – wybitnych zagranicznych analityków jungowskich.
  • Certyfikat psychoterapeuty wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej, możliwość ubiegania się o certyfikaty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej i Polskiej Federacji Psychoterapii.
  • Dofinansowanie brytyjskiej Fundacji Rozwoju Psychologii Jungowskiej, umożliwiające organizację szkolenia w przystępnej cenie.

Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu (10 spotkań w roku).
Miejsce: Warszawa, Wrocław, Katowice, naprzemiennie w zależności od ilości osób zakwalifikowanych z danych miast.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych. Studenci 4 i 5 roku mogą rozpocząć szkolenie, jednak kontynuacja na 3 roku szkolenia będzie możliwa wyłącznie po obronie pracy dyplomowej.
 • Przygotowania autobiografii psychologicznej – około 3700 wyrazów. Nie udzielamy wskazówek odnośnie formy autobiografii.
 • Dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (400 PLN)
 • Zaświadczenia o niekaralności.
 • CV oraz listu motywacyjnego

Osoby dopuszczone do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do końca czerwca 2017 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adres b.samitowski@gmail.com

Pełny koszt szkolenia obejmuje:

 • Czesne za część teoretyczną: 5000 PLN za rok szkolenia
 • Dla osób nie będących lekarzami uzupełniający moduł medyczny: 2000 PLN
 • Dla osób nie będących psychologami uzupełniający moduł psychologiczny: 2000 PLN
 • Opłata egzaminacyjna po 2. roku szkolenia: 800 PLN
 • Opłata egzaminacyjna po 4. roku szkolenia: 1600 PLN
 • Analiza szkoleniowa (co najmniej 250 godzin na przestrzeni minimum 3 lat) – cena ustalana indywidualne z analitykiem
 • Superwizja indywidualna (co najmniej 100 godzin) – cena ustalana indywidualne z superwizorem
 • Superwizja grupowa (co najmniej 50 godzin) – około 300 PLN za 10 godzin
 • Opłata rekrutacyjna do kursu – 400 PLN