Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

International Association for Analytical Psychology (IAAP) zostało założone w roku 1955. Jest organizacją akredytującą analityków jungowskich i regulującą pracę wszystkich towarzystw psychologii analitycznej na świecie, w tym Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. IAAP zrzesza około 3000 analityków.

Celem IAAP jest rozpowszechnianie zrozumienia i zastosowań psychologii analitycznej w społeczeństwie z jednej strony i dbałość o przestrzeganie przyjętych standardów profesjonalnych, naukowych i  etycznych w szkoleniach na analityków prowadzonych w poszczególnych krajach i praktyce analitycznej – z drugiej.

Przedstawicielami IAAP odpowiedzialnymi za szkolenie analityków w PTPA są: Pani Marianne Mueller ze Szwajcarii (Prezydent elekt IAAP, regionalny organizator na Europę Centralną) oraz Pani Regina Renn z Niemiec (koordynator superwizji PTPA).

Więcej informacji o bieżących działaniach IAAP: www.iaap.org.