Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

IAAPInternational Association for Analytical Psychology (IAAP) zostało założone w roku 1955. Jest organizacją akredytującą analityków jungowskich i regulującą pracę wszystkich towarzystw psychologii analitycznej na świecie, w tym Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. IAAP zrzesza około 3000 analityków.

Celem IAAP jest rozpowszechnianie zrozumienia i zastosowań psychologii analitycznej w społeczeństwie z jednej strony i dbałość o przestrzeganie przyjętych standardów profesjonalnych, naukowych i  etycznych w szkoleniach na analityków prowadzonych w poszczególnych krajach i praktyce analitycznej – z drugiej.

Jako organ międzynarodowy IAAP promuje komunikację pomiędzy swoimi grupami członkowskimi i koordynuje ich działania. Odbywa się to poprzez wydawanie Biuletynu, administrowanie sprawami Towarzystwa, wysyłanie listu Prezesa do członków na wiosnę, po posiedzeniu Komitetu Wykonawczego, prowadzenie strony internetowej, publikowanie informacji o nadchodzących konferencjach i kongresach oraz administrowanie on-line grupami dyskusyjnymi w sprawach ważnych dla członkostwa.

Ogólnie rzecz biorąc, IAAP stara się ułatwiać rozwój inicjatyw lokalnych przy jednoczesnym poszanowaniu autonomii swoich grup członkowskich.

Więcej informacji o bieżących działaniach IAAP: www.iaap.org.