Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Uwaga – osoby zainteresowane szkoleniem w PTPA prosimy o kontakt z Komisją Szkoleniową.

Sekretariat Zarządu PTPA:

sekretariat@ptpajung.pl

Komisja Szkoleniowa:

komisja.szkoleniowa@ptpajung.pl

Komisja Etyki:

komisja.etyki@ptpajung.pl

Komisja Rewizyjna:

komisjarewizyjnaptpa@gmail.com

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej

Wybrzeże Ludwika Pasteura 17A/7   50-367 Wrocław

NIP:                 6751320748
REGON:         015159766
KRS:               0000 1399 33

Bank PeKaO S.A.
I Oddział we Wrocławiu
50-950 Wrocław, ul. Oławska 2

60 1240 4706 1111 0000 5166 3924

Przelewy

Przy dokonywaniu przelewu prosimy o wpisanie tytułem czego dokonywana jest opłata. Informacja ta będzie to później umieszczona na przygotowanym dla Państwa rachunku lub fakturze (dane prosimy przesłać na maila: sekretariat@ptpajung.pl)