Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Carl Gustaw Jung (1875-1961) szwajcarski psychiatra i psycholog twórca psychologii analitycznej. Jeden z największych  myślicieli i wizjonerów XX wieku. Współpracował z wieloma wielkimi postaciami psychologii głębi i psychiatrii (Zygmunt Freud, Pierre Janet, Eugen Bleuler). W trakcie swojego długiego życia stworzył 4 koncepcje psychologiczne: teorię kompleksu autonomicznego, typów psychologicznych, archetypów oraz koncepcję unus mundus. Koncepcje te stały się podstawą wielu podejść psychologicznych i na trwałe weszły do historii kultury. Napisał wiele książek, które zostały zebrane w 20 tomową edycję Dzieł Zebranych (opracowaną w Niemczech i Wielkiej Brytanii).

Psychologia analityczna  oferuje spójny model ludzkiej psychiki i opierający się na nim system psychoterapii i analizy –  z nastawieniem na rozwój zdrowia psychicznego i rozwój osobowości, czyli proces indywiduacji. Jest ona również źródłem teoretycznej wiedzy i inspiracji dla nauk społecznych i humanistycznych.