Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Adres kontaktowy Komisji Szkoleniowej:

komisja.szkoleniowa@ptpajung.pl

Członkowie Komisji Szkoleniowej:

Ewa Winkler  – Przewodnicząca Komisji
Mirosław Giza – Członek Komisji
Jolanta Kowal – Członek Komisji
Maria Łokaj  – Członek Komisji
Małgorzata Nader – Członek Komisji
Bartosz Samitowski – Członek Komisji
Krystyna Węgłowska-Rzepa – Członek Komisji

Kurs psychoterapii 2017-2021:

Bartosz Samitowski – kierownik szkolenia