Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Członkowie Komisji Szkoleniowej:

Bartosz Samitowski – Przewodniczący Komisji
Krystyna Węgłowska-Rzepa – Wiceprzewodnicząca Komisji
Mirosław Giza – Członek Komisji
Jolanta Kowal – Członek Komisji
Ewa Winkler – Członek Komisji