Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Członkowie Komisji Szkoleniowej:

Bartosz Samitowski – Przewodniczący Komisji
Krystyna Węgłowska-Rzepa – Wiceprzewodnicząca Komisji
Mirosław Giza – Członek Komisji
Jolanta Kowal – Członek Komisji
Ewa Winkler – Członek Komisji

Kurs psychoterapii 2017-2021:

Bartosz Samitowski – kierownik szkolenia
Jolanta Kowal – z-ca kierownika szkolenia

Kurs psychoterapii 2015-2019:

Aleksandra Szczepaniak – kierownik merytoryczny szkolenia