Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Analitycy jungowscy

Poniżej przedstawiamy listę członków PTPA, którzy ukończyli proces indywidualnego szkolenia w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej (IAAP) i posiadają certyfikaty analityka jungowskiego lub oczekują na ich otrzymanie na najbliższym kongresie IAAP. Osoby te uprawnione są także do prowadzenia analizy szkoleniowej.

Karol Domański Warszawa karol.domanski@refleksja.com
Mirosław Giza PS Katowice gizamiroslaw@gmail.com
Jolanta Kowal PS Wrocław jolakowal@gmail.com
Maria Łokaj PS Katowice m.lokaj@interia.pl
Małgorzata Nader Warszawa 603-919-987 malgorzata.nader@gmail.com
Bartosz Samitowski PS Warszawa 793-23-16-11 b.samitowski@gmail.com
Aleksandra Szczepaniak S Katowice alleksza@gmail.com
Krystyna Węgłowska-Rzepa PS Wrocław 510-298-565 ptpa.kwr@gmail.com
Ewa Winkler PS Warszawa 501-339-427 ewa.winkler@ptpajung.pl

S – analityk posiadający rekomendację superwizorską IAAP, mogący(a) prowadzić superwizję szkoleniową dla kandydatów do tytuły psychoterapeuty i analityka. P – analityk posiada certyfikat psychoterapeuty wydany przez PTPA.

Kandydaci, szkolący się w celu uzyskania tytułu analityka jungowskiego (routerzy)

Poniżej przedstawiamy, w układzie alfabetycznym, listę członków PTPA, którzy obecnie mają status routera (kandydata do członkostwa w IAAP), są w treningu indywidualnym organizowanym przez IAAP i prowadzą psychoterapię analityczną pod superwizją, przygotowując się do certyfikacji.

Adam Aduszkiewicz Warszawa adam@aduszkiewicz.pl
Kamila Belina Warszawa 667-150-509 kamila.belina@gmail.com
Joanna Kasha Warszawa 604-179-027 joanna.kasza@o2.pl
Karolina Kędra Katowice 692-052-888 karolinakedra@op.pl
Marta Kotarba Warszawa 503-104-273 kotarba.psychoterapia@onet.pl
Anna Maciejczuk Warszawa anna.maciejczuk@gmail.com

Pozostali członkowie zwyczajni PTPA

Agnieszka Bednarczyk
Jonathan Britmann
Aleksandra Busse-Brandyk
Jana Dębska
Agnieszka Fok
Patrycja Gagan
Mateusz Kolaszkiewicz
Adam Kościuk
Patryk Kowalik
Bianka Lewandowska
Marek Lewandowski
Sławomir Magierski
Łukasz Mańkowski
Elżbieta Moryto
Nadia Niedbalska
Edyta Procner-Przeszowska
Witold Prymakowski
Kamila Rainko
Maria Sokolik
Zbigniew Sokolik
Piotr Szczepaniak
Emilia Tołkaczew
Joanna Tyczyńska
Krzysztof Tyczyński

Członkowie nadzwyczajni PTPA

Krzysztof Czapkowski
Ewelina Gawenda
Przemysław Kocot
Agnieszka Kowalska
Anna Słota
Tadeusz Szatanik
Katarzyna Wilczek
Sandra Zabiełło

Członkowie honorowi:

Fiona Palmer Barnes
Jean Carr
Jerzy Prokopiuk
Regina Renn
Patricia de Hoogh-Rowntree