Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (PTPA) powstało w lutym 2001 roku i  jest profesjonalnym stowarzyszeniem skupiającym psychoterapeutów, psychologów, lekarzy, pedagogów, studentów i inne osoby zainteresowane psychologią analityczną Carla Gustava Junga.

PTPA jest pierwszym polskim towarzystwem zajmującym się  teorią oraz praktyką kliniczną opartymi na myśli Carla Gustawa Junga i dorobku naukowym psychologów analitycznych z całego świata. Celem działalności PTPA jest organizowanie systematycznego kształcenia analityków jungowskich i psychoterapeutów analitycznych oraz propagowanie i popularyzowanie wiedzy na temat psychologii analitycznej w Polsce.

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej od początku swojego istnienia blisko    współpracuje z International Association for Analytical Psychology (IAAP) jako  Developing Group („grupa rozwojowa”). Od 2010 roku  PTPA posiada również nadany przez IAAP status  Routers’ Group („grupy routerskiej”, tzn. grupy osób w międzynarodowym szkoleniu indywidualnym na analityka jungowskiego). Z każdym rokiem zwiększa się liczba członków PTPA posiadających status routera oraz Individual Member of IAAP. Na dzień dzisiejszy już 9 członków PTPA ukończyło szkolenie i posiada certyfikat analityka jungowskiego lub oczekuje na jego wydanie na najbliższym kongresie IAAP.

PTPA blisko współpracuje, w zakresie realizacji programu routerskiego IAAP oraz kursu psychoterapii, ze Stowarzyszeniem Analityków Jungowskich, stanowiącym grupę członkowską IAAP.

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej wchodzi w skład Polskiej Rady Psychoterapii oraz jest członkiem organizacyjnym Polskiej Federacji Psychoterapii. Organizowane przez nas szkolenie jest akredytowane przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej i tym samym spełnia obowiązujące wymogi NFZ wobec osób planujących pracę jako psychoterapeuta w służbie zdrowia.

Nasze Towarzystwo działa w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo o stowarzyszeniach oraz Statut PTPA i zawarte w nim zasady etyki.

Władze PTPA stanowią: Zarząd stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński (Komisja Etyki).

Na stronie PTPA znajdziecie Państwo:

  • informacje i artykuły dotyczące psychologii analitycznej,
  • informacje o kursach, warsztatach i wykładach otwartych oraz innych wydarzeniach.