Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej (PTPA) powstało w lutym 2001 roku i  jest profesjonalnym stowarzyszeniem skupiającym analityków jungowskich, psychoterapeutów oraz inne osoby zainteresowane psychologią analityczną Carla Gustawa Junga.

PTPA jest pierwszym polskim towarzystwem, które zajmuje się teorią oraz praktyką kliniczną opartą na myśli Carla Gustawa Junga i dorobku naukowym postjungistów oraz psychologów analitycznych z całego świata. Celem działalności PTPA jest wsparcie kształcenia analityków jungowskich i psychoterapeutów analitycznych oraz propagowanie i popularyzowanie wiedzy na temat psychologii analitycznej w Polsce.

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej od początku swojego istnienia blisko współpracuje z International Association for Analytical Psychology (IAAP) jako  Developing Group („grupa rozwojowa”). Od 2010 roku  PTPA posiada również nadany przez IAAP status  Routers’ Group („grupy routerskiej”, tzn. grupy osób w międzynarodowym szkoleniu indywidualnym), której głównym celem jest wykształcenie wystarczającej liczby analityków jungowskich w Polsce, aby mógł powstać niezależny instytut. W naszym środowisku tę rolę będzie pełniło założone w 2019 r., blisko współpracujące z PTPA Stowarzyszenie Analityków Jungowskich. Z każdym rokiem zwiększa się liczba członków PTPA posiadających status routera oraz analityka IAAP.

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej wchodzi w skład Federacji Towarzystw PsychoanalitycznychPolskiej Federacji Psychoterapii. Organizowane – we współpracy ze Stowarzyszeniem Analityków Jungowskich – szkolenie spełnia aktualne wymogi NFZ wobec osób planujących pracę jako psychoterapeuta w praktyce prywatnej oraz w ochronie zdrowia.

Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego w Polsce prawa o stowarzyszeniach. Głównym dokumentem regulującym zakres oraz formy działań PTPA jest Statut.

Władze PTPA stanowią: ZarządKomisja Rewizyjna oraz Komisja Etyki.

Współpraca: