Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Kurs psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej 2015-2019

POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGII ANALITYCZNEJ
www.ptpajung.pl

zaprasza na

Kurs psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej 2015-2019

Szkolenie trwa 4 lata i przeznaczone jest dla

  • Osób chcących zdobyć zawód i kompetencje psychoterapeuty
  • Psychoterapeutów, chcących rozwinąć swoje kompetencje w podejściu jungowskim

Koncepcja kursu została przygotowana w bliskiej współpracy z International Association for Analytical Psychology (IAAP). Nasz kurs to:

  • Pełne szkolenie w psychologii analitycznej C. G. Junga
  • Część praktyczna – analiza szkoleniowa, superwizja, pomoc w dostępie do stażu klinicznego
  • Znaczny udział międzynarodowej kadry szkoleniowej – analityków jungowskich z kraju i zza granicy, doświadczonych psychoterapeutów i lekarzy psychiatrów
  • Certyfikat psychoterapeuty jungowskiego wydany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
  • Możliwość uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej zgodnego z wymogami NFZ. Jest to jedyne w Polsce samodzielne szkolenie jungowskie umożliwiające uzyskanie podobnej kwalifikacji.

Zajęcia będą odbywały się średnio raz w miesiącu (10 spotkań w roku). Koszt spotkań ogłosimy w najbliższym czasie, na pewno nie będzie wyższy niż 450 PLN. Początek kursu planujemy na Styczeń 2015 r. Miejsce: Warszawa, Wrocław.

Od kandydatów oczekujemy:

  • Wykształcenia wyższego z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych. Studenci 4 i 5 roku mogą rozpocząć szkolenie, jednak będą zobowiązani do obrony pracy dyplomowej przed rozpoczęciem 3 roku kursu.
  • Zaświadczenia o niekaralności
  • CV, listu intencyjnego i autobiografii psychologicznej (5 stron)

Zgłoszenia, pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres koordynatora szkolenia: b.samitowski@gmail.com

Zgłoszenia przyjmujemy do końca września 2014!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *