Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl
Pobrane

Uwagi PTPA do projektu rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie specjalizacji: psychoterapia

Drogie Członkinie oraz Drodzy Członkowie PTPA,
7 listopada opublikowano ‼️ projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W dokumencie – który przekazano do konsultacji – zapisano utworzenie nowej specjalizacji, to jest psychoterapii‼️
⚡Rozporządzenie ma wejść w życie w trybie pilnym, a więc tylko jeden dzień po ogłoszeniu.
⚡Skutki tak gwałtownego wprowadzenia zmian będą katastrofalne dla psychoterapii w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o liczbę osób uprawnionych do posługiwania się tytułem zawodowym – psychoterapeuta, co przełoży się na obniżoną dostępność psychoterapii dla pacjentów.
⚡Jeszcze większy niepokój budzi fakt, że do proponowanej zmiany brakuje przepisów wykonawczych, między innymi – chociażby ramowego – programu szkolenia przyszłych specjalistów w zakresie psychoterapii.
Planowana zmiana cechuje się więc poważnymi braki legislacyjnymi, wydaje się być przygotowana na szybko i wprowadzana w popłochu…
Jak wiecie od początku listopada prezeska Marta Kotarba – reprezentując Zarząd PTPA – aktywnie włączyła się w prace środowiska psychoterapeutycznego na rzecz przygotowania odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (nr 1416). Wzięła m. in. czynny udział w Naradzie Psychoterapeutów, gdzie miała przyjemność spotkać niektórych Państwa, a także podjęła – zarówno formalną – w strukturach Polskiej Rady Psychoterapii – jak również nieformalną współpracę z Przewodniczącymi innych organizacji, które reprezentują nasze środowisko. Jednocześnie przekazała szczegółowe pytania, które dotyczą skutków prawnych projektowanych zmian, do konsultacji prawnej. W tym krótkim okresie dwóch tygodni, od momentu opublikowania treści planowanych zmian, wzięła udział w sześciu spotkaniach, które poświęcone były tej kwestii. O poszczególnych krokach raportowała Zarządowi oraz wszystkim Członkom PTPA.
Część Państwa wspierała i nadal wspiera Zarząd w tych pracach – zarówno dopytując o istotne kwestie, co pokazuje ważne wątki oraz niepokoje, które towarzyszą temu projektowi; reprezentując PTPA w innych gremiach, które również reagują na zaistniałą sytuację (podziękowania należą się tu p. Mirosławowi Gizie, który bierze udział w pracach Federacji Towarzystw Psychoanalitycznych) czy oferując pomoc np. prawną (podziękowania należą się tu p. Marcinowi Bartnickiemu).
Efektem dotychczasowych prac są _uwagi_do_projektu_rozporządzenia_MZ, które przekazujemy – przygotowane według wymagań ministerialnych – w załączeniu. Przypominamy, że uwagi można przesyłać w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP albo na adres e-mail: k.gortat@mz.gov.pl, w wersji umożliwiającej edytowanie tekstu w zestawieniu tabelarycznym. Uwagi przekazywać możecie Państwo również do opiekuna merytorycznego projektu Pani Edyty Gadomskiej, Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia, telefon: 22 63-49-858, e-mail: dep-rkm@mz.gov.pl
Zachęcamy WSZYSTKICH Państwa do zabrania głosu w tej ważnej sprawie. W ramach trwających konsultacji społecznych swoje uwagi do projektu przekazywać mogą zarówno organizacje, jak również obywatele RP. Załączony dokument możecie Państwo wykorzystać w całości, albo też we fragmentach – to pozostaje do Państwa decyzji.
Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,
Marta Kotarba
z Zarządem PTPA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *