Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Router Group
Grupa Kandydatów w indywidualnym szkoleniu IAAP
do uzyskania tytułu analityka jungowskiego

Koordynatorki Grupy Routerskiej PTPA
Bianka Lewandowska
Anna Słota-Cichocka
IAAP Liaison Person for PTPA (Łącznik Grupy PTPA z IAAP)
Asta Adler (LAAP Lithuania)
IAAP Regional Organiser for Central Europe (Opiekun Regionalny dla Europy Centralnej)
Brigit Soubrouillard

Plan superwizji grupowych w 2023 roku dla Routerów PTPA

1. Asta Adler: a) 28-29.01.2023 Trauma wczesnodziecięca; rozumienie traumy i specyficzny sposób pracy z traumą w ujęciu jungowskim; b) 18-19.11.2023 –  Wykorzystanie aktywnej wyobraźni w pracy klinicznej
2. Mark Winborn – 25-28.03.2023- Interpretacja w analizie i psychoterapii jungowskiej
3. Jay Barlow –  26-28.05.2023 – Praca z młodymi dorosłymi
4. Marian Dunlea – wrzesień 2023 – Praca z ciałem w ujęciu jungowskim
5. Henry Abramovitch – październik 2023 – (temat do ustalenia)