Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

W roku 2017 odbyły się następujące superwizje grupowe dla Routerów, czyli zaakceptowanych kandydatów na członków indywidualnych International Association for Analytical Psychology, szkolących się w celu uzyskania certyfikatu analityka jungowskiego.

14-15 stycznia, superwizor: Regina Renn
26-27-28 kwietnia, superwizor: Henry Abramovitch
1-2 lipca, superwizor: Regina Renn
18-19 listopada, superwizor: Regina Renn