Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Spotkanie Sekcji klasyczno-archetypowej, wrzesień 2014

W dniach 28 i 29 września 2014 w Warszawie odbyło się kolejne, powakacyjne spotkanie Sekcji klasyczno-archetypowej PTPA. Seminarium było prowadzone przez certyfikowaną analityczkę jungowską Aleksandrę Szczepaniak. Tematem wiodącym była problematyka związana z fenomenologią lęku oraz jego obrazami osobowymi i o charakterze kolektywnym. Jungowska koncepcja lęku została uzupełniona o koncepcję lęku Jamesa Hillmana. Specjalista psychiatra Piotr Szczepaniak dokonał wprowadzenia w psychopatologię zaburzeń lękowych omawiając kryteria diagnostyczne w odwołaniu do ICD 10. W trakcie spotkania poruszane były zagadnienia związane z motywacyjną i ochronna funkcją lęku, a także procesu indywiduacji w kontekście jego doświadczania. Rozpoczęliśmy dyskusję o rodzajach lęku przejawiających się w marzeniach sennych.

Ze względu na rodzaj problematyki, kluczowej dla pracy klinicznej, wielość poruszanych wątków oraz intensywność dyskusji, postanowiliśmy kontynuować rozważania na kolejnym seminarium.

Następne spotkanie w ramach prac Sekcji klasyczno-archetypowej dotyczące problematyki lęku planowane jest w dniach 8 i 9 listopada 2014 w Katowicach, przy ul. Wojewódzkiej 50/8.

sporządziła Elżbieta Moryto

Osoby zainteresowane udziałem serdecznie zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym:

alleksza@gmail.com (osoby z Katowic)
kowalikpatryk86@gmail.com (osoby z Wrocławia)
b.samitowski@gmail.com (osoby z Warszawy)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *