Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Authorities of the term of office elected on 16. July 2023.

Board of the Polish Association of Analytical Psychology

Jolanta Kowal – President of the Board
Marcin Bartnicki – Vice President of the Board
Tomasz Kaputa – Member of the Board
Agata Roman – Member of the Board
Bartosz Samitowski – Member of the Board

Ethics Committee

Jolanta Kowal, Ph.D. – Chairperson of the Commission 
Małgorzata Edyta Procner-Przeszowska
Mirosław Giza

Audit Commitee

Mirosław Giza – Chairman of the Commission
Łukasz Mańkowski
Katarzyna Piszek