Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Dla Aleksandry Szczepaniak, Krystyny Węgłowskiej-Rzepy, Edyty Procner, Jolanty Kowal, Małgorzaty Nader, Bartosza Samitowskiego i Karola Niewęgłowskiego za pomoc w organizacji poprzedniego kursu, spotkań z analitykami oraz zgromadzeń PTPA.

Dla Ewy Kudasiewicz-Winkler, Mateusza Kolaszkiewicza, Bianki Lewandowskiej oraz Adama Kościuka za efektywne i sprawne zarządzanie stroną na Facebooku i dbanie o wizerunek PTPA.

Dla Józefa Blachy za wieloletnie utrzymywanie biblioteki PTPA oraz dla Ewy Winkler za przejęcie opieki nad biblioteką.