Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

 

Below is a bibliography of scientific publications by PTPA members, related to analytical psychology:

Bartosz Samitowski

  • Gnostics, alchemists, Jung: The Red Book and hermeneutics of individuation, published in „Hermaion” (1), Warsaw, OKULTURA
  • The Red Book and. Jung’s initiation published in Albo albo. Problemy psychologii i kultury (3-4/2011). Warsaw, ENETEIA.

Krystyna Węgłowska – Rzepa

  • The Ideas of Carl Gustav Jung in theoretical analysis, in practice and in empirical researches, Wrocław, ATUT
  • Between consciousness and unconsciousness. Contemporaneity in a perspective of depth psychology
  • In a circle of analytical psychology of C.G. Jung. Thoughts, inspirations, praxis. Toruń, Adam Marszałek

 Krystyna Węgłowska – Rzepa, Jolanta Kowal i in.

  • Archetypal symbols and culture. Comparative studies. Published in: Między świadomością a nieświadomością. Współczesność w perspektywie psychologii głębi, Warsaw, ENETEIA

Agnieszka D. Fok

  • A relationship between patient and psychotherapist as a imagination of archetypal relation between a master and a student published in Wokół psychologii analitycznej C.G. Junga. Refleksje, inspiracje, zastosowania, Adam Marszałek, Toruń 2008, p.140-146