Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Obecnym opiekunem biblioteki Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej jest:

Ewa Winkler

ewa.winkler@ptpajung.pl
tel:(48) 501 339 427

Siedziba biblioteki:
ul: Wiktorska 88
02-582 Warszawa

Regulamin Biblioteki :

 1. Użytkownicy Biblioteki PTPA: Osobami uprawnionymi do korzystania ze zbiorów Biblioteki PTPA są:
  wszyscy członkowie PTPA, którzy mają uregulowane zobowiązania finansowe wobec Towarzystwa, w tym składki członkowskie;
  nie będący członkami PTPA uczestnicy kursu prowadzonego przez PTPA po wpłacie bezzwrotnej opłaty 200 pln za  dany rok kalendarzowy; nad aktualizacją listy osób uprawnionych do korzystania z Biblioteki PTPA czuwa Prezes PTPA oraz  Sekretarz PTPA. Aktualna  lista będzie  bezzwłocznie przekazywana na ręce Opiekuna Biblioteki.
 2. Liczba wypożyczanych książek: Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 3 (trzy) książki.
 3. Okres wypożyczenia: Książki powinny być zwrócone do Biblioteki w czasie nie dłuższym niż 3 (trzy) miesiące. Po upływie okresu wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest do skontaktowania się z Bibliotekarzem i omówienia na zwrot książek. Jeśli inni członkowie PTPA nie oczekują na daną książkę Wypożyczający może przedłużyć okres wypożyczenia o kolejne 3 (trzy miesiące). Po upływie tego czasu Wypożyczający jest zobowiązany bezwzględnie zwrócić książki do Biblioteki PTPA.
 4. W przypadku osób spoza Warszawy:Koszt wysyłki: Koszt wypożyczenia oraz zwrotu książek do Biblioteki PTPA pokrywa Wypożyczający.
 5. Wypożyczający może wypożyczyć książki z Biblioteki PTPA jedynie na swoje nazwisko.
 6. Za zniszczenie, zagubienie, przetrzymywanie książek Wypożyczający ponosi koszt nabycia analogicznej książki. Koszt może być różny w zależności od aktualnej wartości książki. Wypożyczający może we własnym zakresie odkupić zniszczoną/zagubioną książkę, jednak w czasie nie dłuższym niż miesiąc od upływu okresu wypożyczenia.
 7. Sposób wypożyczania książek: dla osób z Warszawy – Wypożyczający zgłasza się osobiście w każdy ostatni czwartek miesiąca  w godzinach 18:00-19:00 po uprzednim potwierdzeniu spotkania z Opiekunem Biblioteki – Ewą Winkler w miejscu przechowywania Biblioteki dla osób spoza Warszawy – Wypożyczający zgłasza Opiekunowi Biblioteki chęć wypożyczenia książek osobiście, e-mailem lub telefonicznie/SMS-em. Książki będą wysyłane zbiorczo w każdy ostatni czwartek miesiąca. Wypożyczający poda w zgłoszeniu: numer katalogowy książki, autora, tytuł, koniecznie pełny adres (nazwisko, ulica, kod, miasto) na który książki będą wysłane na koszt odbiorcy.
 8. Kontakt do Bibliotekarza: na stronie internetowej PTPA.
 9. Lokalizacja Biblioteki PTPA: na stronie PTPA.