Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Obecnym opiekunem biblioteki Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej jest:

Ewa Winkler

ewa.winkler@ptpajung.pl
tel:(48) 501 339 427

Siedziba biblioteki:
ul: Wiktorska 88
02-582 Warszawa

Regulamin Biblioteki :

1. Użytkownicy Biblioteki PTPA: Osobami uprawnionymi do korzystania ze zbiorów
Biblioteki PTPA są:
wszyscy członkowie PTPA, którzy mają uregulowane zobowiązania finansowe wobec
Towarzystwa, w tym składki członkowskie;
nie będący członkami PTPA uczestnicy kursu prowadzonego przez PTPA po wpłacie
bezzwrotnej opłaty 200 pln za  dany rok kalendarzowy;
nad aktualizacją listy osób uprawnionych do korzystania z Biblioteki PTPA czuwa
Prezes PTPA oraz  Sekretarz PTPA. Aktualna  lista będzie  bezzwłocznie
przekazywana na ręce Opiekuna Biblioteki.
2. Liczba wypożyczanych książek: Jednorazowo można wypożyczyć maksymalnie 3
(trzy) książki.

3. Okres wypożyczenia: Książki powinny być zwrócone do Biblioteki w czasie nie
dłuższym niż 3 (trzy) miesiące. Po upływie okresu wypożyczenia Wypożyczający
zobowiązany jest do skontaktowania się z Bibliotekarzem i omówienia na zwrot
książek. Jeśli inni członkowie PTPA nie oczekują na daną książkę Wypożyczający
może przedłużyć okres wypożyczenia o kolejne 3 (trzy miesiące). Po upływie tego
czasu Wypożyczający jest zobowiązany bezwzględnie zwrócić książki do Biblioteki
PTPA.

4. W przypadku osób spoza Warszawy:Koszt wysyłki: Koszt wypożyczenia oraz zwrotu
książek do Biblioteki PTPA pokrywa Wypożyczający.

5. Wypożyczający może wypożyczyć książki z Biblioteki PTPA jedynie na swoje
nazwisko.

6. Za zniszczenie, zagubienie, przetrzymywanie książek Wypożyczający ponosi koszt
nabycia analogicznej książki. Koszt może być różny w zależności od aktualnej
wartości książki. Wypożyczający może we własnym zakresie odkupić zniszczoną/
zagubioną książkę, jednak w czasie nie dłuższym niż miesiąc od upływu okresu
wypożyczenia.

7. Sposób wypożyczania książek:
dla osób z Warszawy – Wypożyczający zgłasza się osobiście w każdy ostatni
czwartek miesiąca  w godzinach 18:00-19:00 po uprzednim potwierdzeniu spotkania
z Opiekunem Biblioteki – Ewą Winkler w miejscu przechowywania Biblioteki
dla osób spoza Warszawy – Wypożyczający zgłasza Opiekunowi Biblioteki chęć
wypożyczenia książek osobiście, e-mailem lub telefonicznie/SMS-em. Książki będą
wysyłane zbiorczo w każdy ostatni czwartek miesiąca. Wypożyczający poda w
zgłoszeniu: numer katalogowy książki, autora, tytuł, koniecznie pełny adres                                                                    (nazwisko, ulica, kod, miasto) na który książki będą wysłane na koszt odbiorcy.

8.  Kontakt do Bibliotekarza: na stronie internetowej PTPA.

9. Lokalizacja Biblioteki PTPA: na stronie PTPA.