Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Władze czteroletniej kadencji, która rozpoczęła się 25 stycznia 2020 roku:

Zarząd:
Marta Kotarba – Prezeska Zarządu
Agnieszka Kowalska – I Wiceprezes, Sekretarz, Skarbnik
Bartosz Samitowski – II Wiceprezes (Prezes poprzedniej kadencji)
Kamila Belina – Członkini Zarządu

Komisja Etyki:

Jolanta Kowal – Przewodnicząca Komisji 
Jonathan Britmann
Małgorzata Edyta Procner-Przeszowska

Komisja Rewizyjna:

Mirosław Giza – Przewodniczący Komisji
Maria Łokaj
Anna Maciejczuk