Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

XX Międzynarodowy Kongres Psychologii Analitycznej w Kioto, Japonia 28 sierpnia – 02 września 2016

Międzynarodowy Kongres Psychologii Analitycznej to wydarzenie wielowymiarowe, odbywa się w
różnych krajach świata raz na 3 lata. To wydarzenie: inspirujące – japoński kongres odbywał się
pod hasłem wyzwań kulturalnych, klinicznych i profesjonalnych stojących przed analitykami w
czasie zmian, odbyło się wiele wykładów, prelekcji i warsztatów; towarzyskie – okazja do spotkania
jungistów z całego świata; organizacyjne – wybierane są nowe władze na kolejną kadencję,
powoływane nowe instytuty, zatwierdzane certyfikaty analityków jungowskich zdobywających swe
uprawnienie w programie routerskim – w tych krajach, w których nie ma powołanych instytutów z
uprawnieniami szkoleniowymi, a wśród nich jest i Polska.

Organizacją kongresu zajęło się stowarzyszenie jungowskie z Japonii – AJAJ (Association of
Jungian Analysis Japan). Miał on miejsce w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Kioto,
gdzie zapewniono nie tylko doskonałe warunki techniczne do prowadzenia wykładów i prelekcji,
ale zorganizowano ciekawy program kulturalny przybliżający przybyszom z Europy i Ameryki
kulturę japońską. Odbyły się pokazy tradycyjnego japońskiego teatru kukiełkowego, filmów,
medytacje zen, lekcje origami oraz kaligrafii i wystawa sztuki japońskiej. Dla zainteresowanych
zapewniono dodatkowe wycieczki objazdowe po Japonii.

Wszystkie materiały kongresowe zostały opublikowane online w języku angielskim, co jest bardzo
dobrym nowym zwyczajem i miejmy nadzieję, iż ta nowa tradycja będzie kontynuowana.
Do malowniczego miasta Kioto, przyjechało 700 uczestników z całego świata, w tym 8 osób z
Polski.

Dla członków Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (PTPA) był to kongres o bardzo
dużym znaczeniu, gdyż podczas ceremonii zakończenia kongresu aż 4 członków: Krystyna
Węgłowska-Rzepa, Bartosz Samitowski, Ewa Winkler oraz Jolanta Kowal – otrzymało certyfikaty
kończące szkolenie na Analityka Jungowskiego w ramach programu routerskiego
Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej (IAAP).
Tym razem dla uczestników z Polski kongres w Kioto był więc nie tylko okazją do poszerzenia
wiedzy, posłuchania inspirujących prelekcji plenarnych, wykładów i udziału w warsztatach, ale dla
adeptów programu routerskiego czas celebracji i świętowania po wieloletnim treningu.
Na kongresie, zgodnie z tradycją wybrano nowe władze i zatwierdzono kolejnego
prezesa. Obowiązki Prezesa IAAP złożył Tom Kelly, a objęła Marianne Muller. Marianne Muller
będzie pełnić tę funkcję do roku 2019. Wybrano osobę kolejnego prezesa elekta, którym
został Toshio Kawai z Japonii. Obejmie on swoja funkcję w 2019 roku.
Delegaci przegłosowali również miejsce kolejnego kongresu, zawita on ponownie do Europy – będzie to tym razem Wiedeń, poprzedni kongres odbył się w Kopenhadze w 2013 roku.

header_img01

Notatkę sporządziła Ewa Winkler.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *