Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Od roku 2020 „Kurs psychologii analitycznej i psychoterapii jungowskiej”, na mocy ustaleń z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Psychologii Analitycznej (IAAP), organizowany jest przez Stowarzyszenie Analityków Jungowskich (SAJ), będące Grupą Członkowską IAAP. Jako organizacja złożona z certyfikowanych analityków jungowskich, a zarazem certyfikowanych psychoterapeutów, SAJ jest odpowiedzialne za standardy szkoleniowe. Zapraszamy na stronę SAJ w celu uzyskania informacji dla kandydatów do szkolenia:

www.analitycyjungowscy.pl