Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Ideą przewodnią powstania sekcji jungowskiej psychologii klasycznej i archetypowej ( w skrócie „Red Route”) jest powrót do źródeł – do tej wielowymiarowej i wielowarstwowej wizji człowieka, kultury i świata, oferowanej przez Junga, Hillmana, Marię Luizę von Franz, Mario Jacobiego i ich następców. Niech to będzie podróż do świata snów i mitów, metafor i symboli, baśni i sztuki, za pośrednictwem niezawodnej amplifikacji. To właśnie oraz porzucenie jednostronności redukcjonizmu na rzecz teleologicznego punktu widzenia sprawia, że psychologia Junga jest tak atrakcyjna.

Wielu z nas pracuje czy chce pracować w takiej konwencji, naszym celem zatem jest dotarcie do rozproszonej w różnych miejscach jungowskiej wizji normy i patologii, roli analityka i relacji analitycznej nieco odmiennej od zapożyczonego obrazu psychoanalitycznego.

Drugim kierunkiem studiów będą seminaria poświęcone Jamesowi Hillmanowi oraz psychologii archetypowej, które pozwolą stworzyć warsztat do pracy z głębszymi warstwami nieświadomości.

Chcemy pochylić się nad Red Book i zorganizować, tak jak to się robi w całym świecie jungowskim, warsztaty i seminaria na ten temat.

Wreszcie a może przede wszystkim powrócimy do marzeń sennych i aktywnych wyobrażeń, które są źródłem i pomocą, obrazem i koniecznością.

A potem pójdziemy jeszcze dalej, bo Jung był wędrowcem i wytyczył wiele różnych dróg i ścieżek. Niektóre z nich wciąż na nas czekają.