Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Poniżej przedstawiamy bibliografię publikacji naukowych członków PTPA związanych z psychologią analityczną:

Zbigniew Bitka

  • Zło rodzi się w nieświadomości. Archetypy i historia. [W:] Między świadomością a nieświadomością. Współczesność w perspektywie psychologii głębi. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Bartosz Samitowski

Krystyna Węgłowska – Rzepa (red.)

  • Myśl Carla Gustava Junga w analizach teoretycznych, w praktyce i w badaniach empirycznych. Wrocław: Wydawnictwo ATUT.
  • Między świadomością a nieświadomością. Współczesność w perspektywie psychologii głębi. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.
  • Wokół psychologii analitycznej C.G. Junga. Refleksje, inspiracje, zastosowania. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Krystyna Węgłowska – Rzepa, Jolanta Kowal i in.

  • Symbole archetypowe a kultura. Badania porównawcze. [W:] Między świadomością a nieświadomością. Współczesność w perspektywie psychologii głębi. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Agnieszka D. Fok

  • Relacja pacjent-psychoterapeuta jako wyobrażenie archetypowej relacji uczeń-mistrz w: red. Krystyna Węgłowska-Rzepa, Wokół psychologii analitycznej C.G. Junga. Refleksje, inspiracje, zastosowania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 140-146