Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

We wish to thank the following members of the PTPA:

Aleksandra Szczepaniak, Krystyna Węgłowska-Rzepa, Edyta Procner, Jolanta Kowal, Małgorzata Nader, Bartosz Samitowski, Karol Niewęgłowski for their help in organization of previous course, meetings with analysts and PTPA meetings.

Ewa Kudasiewicz-Winkler, Mateusz Kolaszkiewicz and Adam Kościuk for effective and efficient management of Facebook fan page and taking care of the image of PTPA.

Józef Blacha for keeping the library of PTPA for many years.