Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

STOWARZYSZENIE ANALITYKÓW JUNGOWSKICH

www.analitycyjungowscy.pl

 we współpracy z

POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOLOGII ANALITYCZNEJ

www.ptpajung.pl

oraz

Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im prof. Jana Mazurkiewicza

ogłasza nabór do kolejnej edycji

Kursu psychoterapii jungowskiej i psychologii analitycznej 2020-2024

Szkolenie zaczyna się we wrześniu 2020r.,  trwa cztery lata i przeznaczone jest dla

 • Osób chcących zdobyć zawód i kompetencje psychoterapeuty
 • Psychoterapeutów, chcących rozwinąć swoje kompetencje w podejściu jungowskim
 • Osób, które w następnym etapie szkolenia chciałyby uzyskać dyplom analityka jungowskiego
 • Pierwsze półtora roku szkolenia otwarte jest dla pozostałych osób, pragnących studiować psychologię jungowską z powodu osobistych, nie-klinicznych zainteresowań lub dla rozwoju osobistego.

Program kursu został przygotowany w bliskiej współpracy z International Association for Analytical Psychology (IAAP). Nasz kurs to:

 • Jedyne w Polsce pełne i samodzielne szkoleniepsychoterapii w ujęciu psychologii analitycznej zapoczątkowanej przez C. G. Junga, umożliwiające uzyskanie kompetencji i certyfikatu psychoterapeuty, spełniające wymogi przyjętych w Polsce standardów kształcenia. Program szkolenia podlega akredytacji Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, zgodnej z wymogami NFZ. Program spełnia również wymogi Polskiej Rady Psychoterapii i Polskiej Federacji Psychoterapii.
 • Możliwość kontynuacji edukacji w celu uzyskania dyplomu analityka jungowskiego
 • Część teoretyczna – cztery lata seminariów weekendowych (10 w roku). Dodatkowo: uzupełniający moduł medyczny dla osób nie będących lekarzami oraz psychologiczny dla osób o innym wykształceniu, niż psychologiczne.
 • Część praktyczna– analiza szkoleniowa, superwizja indywidualna i grupowa, pomoc w dostępie do stażu klinicznego
 • Baza klinicznaw Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie
 • Zajęcia prowadzą przede wszystkim certyfikowani analitycy jungowscy z Polski i zagranicy, a także inni specjaliści odpowiednich do tematu zajęć dziedzin.
 • Certyfikat psychoterapeutywydany przez Stowarzyszenie Analityków Jungowskich, możliwość ubiegania się m.in. o certyfikaty Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej i Polskiej Federacji Psychoterapii i innych towarzystw
 • Po pomyślnym zdaniu egzaminu połówkowego (po 2. Roku) oraz otrzymaniu od egzaminatorów rekomendacji do rozpoczęcia praktyki kursant otrzymuje status „osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty” i może rozpocząć pracę z pacjentami.

Zajęcia odbywają się średnio raz w miesiącu (10 spotkań w roku).

Miejsce: najczęściej Warszawa, pojedyncze zajęcia mogą odbywać się w innych miastach, np. Wrocławiu, Katowicach lub Krakowie.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego z dziedziny nauk społecznych, humanistycznych lub medycznych. Studenci 4 i 5 roku mogą rozpocząć szkolenie, jednak kontynuacja w części klinicznej szkolenia będzie możliwa wyłącznie po obronie pracy dyplomowej.
 • Przygotowania autobiografii psychologicznej – 4000 wyrazów. Nie udzielamy wskazówek odnośnie formy autobiografii.
 • Dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej (600 PLN)
 • Zaświadczenia o niekaralności.
 • CV oraz listu motywacyjnego

Osoby dopuszczone do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy do końca lipca 2020 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adres saj@analitycyjungowscy.pl

Opłatę rekrutacyjną 600 PLN prosimy przelać na konto Stowarzyszenia Analityków Jungowskich: 41 1140 2004 0000 3302 7832 0123.

Koszt szkolenia:

 • Opłata rekrutacyjna 600 PLN
 • Koszt całościowej kursu teoretycznego (część ogólna + część kliniczna) 30 000 PLN rozłożone na 4 lata (z wyłączeniem ew. modułów medycznego i psychologicznego)
  • Wpisowe na część ogólną szkolenia (zjazdy 1-15, pierwsze półtora roku) 2500 PLN
  • Wpisowe na część kliniczną szkolenia (zjazdy 16-40,  pozostałe 2,5 roku) 3500 PLN
  • Czesne miesięczne 600 PLN x 40 zjazdów
 • Koszt samej półtorarocznej części ogólnej 11500 PLN rozłożone na 1,5 roku (wpisowe 2500 PLN oraz 15 zjazdów x 600 PLN)
 • Dla osób nie będących lekarzami uzupełniający moduł medyczny: 1200 PLN (2 zjazdy)
 • Dla osób nie będących psychologami uzupełniający moduł psychologiczny: 1200 PLN (2 zjazdy)
 • Opłata egzaminacyjna po 2. roku szkolenia: 800 PLN
 • Opłata egzaminacyjna po 4. roku szkolenia: 1600 PLN
 • Analiza szkoleniowa (co najmniej 250 godzin na przestrzeni minimum 3 lat) – cena jest ustalana indywidualne z wybranym analitykiem
 • Superwizja indywidualna (co najmniej 100 godzin) – cena ustalana indywidualne z wybranym superwizorem
 • Superwizja grupowa (co najmniej 50 godzin) – około 500 PLN za 10 godzin
 • Uwaga – wśród wymogów szkolenia znajduje się odbycie stażu klinicznego w wymiarze co najmniej 400 godzin w placówce służby zdrowia zapewniającej dostęp do pacjentów z rozpoznaniem szerokiej gamy zaburzeń psychicznych – poszczególne ośrodki mogą pobierać własne opłaty.