Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Członkowie Komisji Szkoleniowej PTPA:

Kamila Belina
Mirosław Giza
Jolanta Kowal
Maria Łokaj
Bartosz Samitowski
Krystyna Węgłowska-Rzepa
Ewa Winkler

Adres kontaktowy Komisji Szkoleniowej: komisja.szkoleniowa@ptpajung.pl