Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej PTPA – współorganizatorem międzynarodowej konferencji ICTM 2016

W dniach 7-8 listopada 2016 odbyła się we Wrocławiu współorganizowana przez PTPA  IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM/ Technologie Informatyczne i Komunikacyjne w Zarządzaniu a Konkurencyjność i Wzrost Gospodarczy…

Read More

Wykład otwarty dr Josepha Cambraya pt. „Synchroniczność: Natura i psyche we wszechświecie wzajemnych połączeń”

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej zaprasza serdecznie na wykład otwarty analityka jungowskiego dr Josepha Cambraya pt. "Synchroniczność: Natura i psyche we wszechświecie wzajemnych połączeń". Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2016 r., o godzinie 18:00 w ośrodku Terapeutyczno-Rozwojowym Inspiro w Warszawie -…

Read More

XX Międzynarodowy Kongres Psychologii Analitycznej w Kioto, Japonia 28 sierpnia – 02 września 2016

Międzynarodowy Kongres Psychologii Analitycznej to wydarzenie wielowymiarowe, odbywa się w różnych krajach świata raz na 3 lata. To wydarzenie: inspirujące - japoński kongres odbywał się pod hasłem wyzwań kulturalnych, klinicznych i profesjonalnych stojących przed analitykami w czasie zmian, odbyło się…

Read More

Międzynarodowa Konferencja z cyklu ICTM – Panel “Psychologia analityczna i psychoterapia w dobie nowych technologii”

Zapraszamy serdecznie na kolejną edycję Międzynarodowej Konferencji z cyklu Technologie Informatyczne i Komunikacyjne w Zarządzaniu a Konkurencyjność i Wzrost Gospodarczy w Rozwijających się Gospodarkach (IV International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM…

Read More

Wydanie polskiej edycji książki „Cykl życia” Erela Shalita – crowdfunding

Planu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­jemy wydanie w języku polskim książki „The Cycle of Life“ auto­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­r­stwa Erela Shalita. To książka skie­­­­­­­­­­­­­­­­­­ro­­­­­­­­­­­­­­­­­­wana do osób, które chcia­­­­­­­­­­­­­­­­­­łyby spoj­rzeć na życie z szer­szej i głębo­­­­­­­­­­­­­­­­­­kiej perspe­­­­­­­­­­­­­­­­­k­tywy, poszu­­­­­­­­­­­­­­­­­­kując odpo­­­­­­­­­­­­­­­­­­wiedzi na pytania, takie jak: gdzie jestem w moim życiu? jak…

Read More

Wykład pt. „Duchowość w psychologii jungowskiej” – dr Murray Stein

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej zaprasza na wykład otwarty pt. „Współczesna duchowość w ujęciu psychologii jungowskiej” Wykład poprowadzi dr Murray Stein – analityk jungowski, były prezes Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (IAAP) oraz Międzynarodowej Szkoły Psychologii Analitycznej w Zurychu, współzałożyciel Międzyregionalnego Instytutu…

Read More

Zebranie Walne Sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej

Przypominamy wszystkim Członkom PTPA, że w sobotę dnia 06.02.2016 o godzinie 15.00 we Wrocławiu odbędzie się zebranie walne sprawozdawcze Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej. Przed zebraniem, o godzinie 12.00 prelekcje wygłoszą analitycy jungowscy Krystyna Węgłowska-Rzepa oraz Aleksandra Szczepaniak. Zapraszamy wszystkich Członków…

Read More

Spotkanie z Jerzym Prokopiukiem i wręczenie członkostwa honorowego PTPA – 11.12.15

Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej nadało członkostwo honorowe Panu Jerzemu Prokopiukowi za nadzwyczajne zasługi dla popularyzacji myśli C. G. Junga w Polsce. W czasie spotkania  Panu Jerzemu Prokopiukowi zostanie uroczyście wręczony dyplom członka honorowego PTPA. Przewidujemy także krótki wykład laureata. Uroczystość odbędzie…

Read More

Konferencja: „Dni Jungowskie 2015. Psychologia i kultura”

W dniach 22-23 października w Katowicach odbędzie się konferencja wykładowo-warsztatowa "Dni Jungowskie 2015. Psychologia i kultura", Wśród zaproszonych gości znajduje się między innymi dr Aleksandra Szczepaniak, analityk jungowski, kierownik merytoryczny kursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej. W dniu 22.10.2015…

Read More