Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Rok 1.

Zajęcia w pierwszym roku szkolenia prowadzą certyfikowani analitycy jungowscy z PTPA. Pierwszy rok zajęć ma za zadanie przekazać uczestnikom podstawy psychologii analitycznej w wymiarze teoretycznym i praktycznym.

Data Temat Prowadzący
1 7-8. X 2017 Spotkanie organizacyjne z kierownikiem kursu (2h) & Historia psychologii analitycznej Krystyna Węgłowska-Rzepa & Ewa Winkler (seminarium), Bartosz Samitowski (spotkanie organizacyjne)
2 4-5. XI 2017 Struktura i dynamika psyche Bartosz Samitowski
3 2-3. XII 2017 Ego i persona, ego i Jaźń Mirosław Giza
4 13-14. I 2018 Rozwój osobowości – etapy życia Mirosław Giza
5 3-4. II 2018 Kompleksy i archetypy Ewa Winkler
6 3-4. III 2018 Symbol, funkcja transcendentna Krystyna Węgłowska-Rzepa & Bartosz Samitowski
7 7-8. IV 2018 Typy psychologiczne Jolanta Kowal
8 5-6. V 2018 Indywiduacja Krystyna Węgłowska-Rzepa
9 2-3. VI 2018 Metody terapeutyczne i analitycznej Junga i postjungistów – przegląd Ewa Winkler & Bartosz Samitowski
10 30. VI/1. VII 2018 Wprowadzenie do praktyki klinicznej
w nurcie psychologii analitycznej
Krystyna Węgłowska-Rzepa & Bartosz Samitowski