Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Rok 1.

Zajęcia w pierwszym roku szkolenia prowadzą certyfikowani analitycy jungowscy z PTPA. Pierwszy rok zajęć ma za zadanie przekazać uczestnikom podstawy psychologii analitycznej w wymiarze teoretycznym i praktycznym.

Data i miejsce Temat Prowadzący
1 7-8. X 2017
Warszawa
Spotkanie organizacyjne z kierownikiem kursu (2h) & Historia psychologii analitycznej Krystyna Węgłowska-Rzepa & Ewa Winkler (seminarium), Bartosz Samitowski (spotkanie organizacyjne)
2 4-5. XI 2017
Warszawa
Struktura i dynamika psyche Bartosz Samitowski
3 2-3. XII 2017
Warszawa
Ego i persona, ego i Jaźń Mirosław Giza
4 13-14. I 2018
Warszawa
Rozwój osobowości – etapy życia Mirosław Giza
5 3-4. II 2018
Warszawa
Kompleksy i archetypy Ewa Winkler
6 3-4. III 2018
Wrocław
Symbol, funkcja transcendentna Krystyna Węgłowska-Rzepa & Bartosz Samitowski
7 7-8. IV 2018
Wrocław
Typy psychologiczne Jolanta Kowal
8 5-6. V 2018
Wrocław
Indywiduacja Krystyna Węgłowska-Rzepa
9 2-3. VI 2018
Warszawa
Metody terapeutyczne i analityczne Junga i postjungistów – przegląd Ewa Winkler & Bartosz Samitowski
10 30. VI/1. VII 2018
Warszawa
Wprowadzenie do praktyki klinicznej
w nurcie psychologii analitycznej
Krystyna Węgłowska-Rzepa & Bartosz Samitowski

 

Rok 2.

Data i miejsce Temat Prowadzący
11 8-9 IX 2018
Warszawa
Archetypy Cienia i Trickstera
12 6-7 X 2018
Warszawa
Anima/Animus; Tożsamość płciowa Ewa Winkler
13 3-4 XI 2018
Wielka Matka, Stary Mędrzec, Jaźń
14 8-9 XII 2018
Warszawa
Alchemia Bartosz Samitowski
15 12-13 I 2019
Wrocław
Synchroniczność i finalistyczny punkt widzenia Jolanta Kowal
16 2-3 II 2019
Wrocław
Duchowość jako funkcja psyche. Duchowość w praktyce klinicznej Krystyna Węgłowska-Rzepa & Bartosz Samitowski
17 2-3 III 2019
Zraniony uzdrowiciel Maria Łokaj
18 6-7 IV 2019
Drogi do nieświadomości – sen Mirosław Giza
19 11-12 V 2019
Sztuka amplifikacji
20 15-16 VI 2019
Wrocław
Przeniesienie i przeciwprzeniesienie Krystyna Węgłowska-Rzepa