Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

Rok 3.

Data i miejsce Temat Prowadzący
31 14-15 IX 2019
Warszawa
Psychopatologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego. Część I Mirosław Giza
32 5-6 X 2019
Warszawa
Psychopatologia i psychoterapia: porównanie podejścia jungowskiego i psychiatrycznego. Część II Mirosław Giza
33 9-10 XI 2019
Warszawa
Etyka psychoterapii i zawodów pomagających Maria Łokaj
34 7-8 XII 2019
Warszawa
Wprowadzenie do sztuki analizy i terapii Bartosz Samitowski
35 11-12 I 2020
Warszawa
Uzależnienia Misser Berg (Kopenhaga, DSAP)
36 1-2 II 2020
Warszawa
Kontrakt terapeutyczny Ewa Winkler
37 7-8 III 2020
Wrocław
Rozumienie pacjenta. Jungowski punkt widzenia Krystyna Węgłowska-Rzepa
38 4-5 IV 2020
Warszawa
Psychoterapia zaburzeń Regina Renn (Berlin, DGAP)
39 9-10 V 2020
Warszawa
Ocena kliniczna, rozumienie pacjenta Martin Schmidt (Londyn, SAP)
40 6-7 VI 2020
Wrocław
Diagnoza w psychoterapii, ewaluacja procesu terapeutycznego Krystyna Węgłowska-Rzepa


Poprzednie lata:

Rok 1.

Data i miejsce Temat Prowadzący
1 7-8. X 2017
Warszawa
Spotkanie organizacyjne z kierownikiem kursu (2h) & Historia psychologii analitycznej Krystyna Węgłowska-Rzepa & Ewa Winkler (seminarium), Bartosz Samitowski (spotkanie organizacyjne)
2 4-5. XI 2017
Warszawa
Struktura i dynamika psyche Bartosz Samitowski
3 2-3. XII 2017
Warszawa
Ego i persona, ego i Jaźń Mirosław Giza
4 13-14. I 2018
Warszawa
Rozwój osobowości – etapy życia Mirosław Giza
5 3-4. II 2018
Warszawa
Kompleksy i archetypy Ewa Winkler
6 3-4. III 2018
Wrocław
Symbol, funkcja transcendentna Krystyna Węgłowska-Rzepa & Bartosz Samitowski
7 7-8. IV 2018
Wrocław
Typy psychologiczne Jolanta Kowal
8 5-6. V 2018
Wrocław
Indywiduacja Krystyna Węgłowska-Rzepa
9 2-3. VI 2018
Warszawa
Metody terapeutyczne i analityczne Junga i postjungistów – przegląd Ewa Winkler & Bartosz Samitowski
10 30. VI/1. VII 2018
Warszawa
Wprowadzenie do praktyki klinicznej
w nurcie psychologii analitycznej
Krystyna Węgłowska-Rzepa & Bartosz Samitowski

Rok 2.

Data i miejsce Temat Prowadzący
11 8-9 IX 2018
Warszawa
Alchemia Bartosz Samitowski
12 6-7 X 2018
Warszawa
Drogi do nieświadomości – sen Mirosław Giza
3-4 XI 2018
Warszawa
Archetypy Cienia i Trickstera Jean Carr (Londyn, BAP)
14 8-9 XII 2018
Warszawa
Sztuka amplifikacji Mirosław Giza
12-13 I 2019
Wrocław
Przeniesienie i przeciwprzeniesienie Krystyna Węgłowska-Rzepa
16 2-3 II 2019
Wrocław
Duchowość jako funkcja psyche. Duchowość w praktyce klinicznej Krystyna Węgłowska-Rzepa & Bartosz Samitowski
17 2-3 III 2019
Warszawa
Zraniony uzdrowiciel Maria Łokaj
18 6-7 IV 2019
Warszawa
Anima/Animus; Tożsamość płciowa Ewa Winkler
19 11-12 V 2019
Warszawa
Wielka Matka, Stary Mędrzec, Jaźń Regina Renn (Berlin, DGAP) & Bartosz Samitowski
20 15-16 VI 2019
Warszawa
Synchroniczność i finalistyczny punkt widzenia Ewa Winkler

Uzupełniający moduł medyczny dla osób nie będących lekarzami

Data i miejsce Temat Prowadzący
MM1 16-17 II 2019
Warszawa
Moduł medyczny cz. 1 dr Jamilah Younes
MM2 29-30 VI 2019
Warszawa
Moduł medyczny cz. 2 dr Jamilah Younes