Profesjonalne towarzystwo zrzeszające osoby praktykujące analizę i psychoterapię jungowską ptpa@ptpajung.pl

The office tenure lasts for four years from 25th January 2020:

The Board of Management:

Marta Kotarba – President
Agnieszka Kowalska – Ist Vice President, Secretary, Treasurer
Bartosz Samitowski – IInd Vice President (Past President)
Kamila Belina – Board Member

Ethics Committee:

Jolanta Kowal – Chair
Jonathan Britmann
Malgorzata Edyta Procner

The Audit Committee:

Mirosław Giza – Chair
Maria Łokaj
Anna Maciejczuk